O Firmie

WEKTA powstała na przełomie roku 1992/1993 i od razu rozpoczęła działalność w specjalistycznym transporcie płynnych artykułów spożywczych.

Obecnie firma posiada 60 zestawów z cysternami do przewozów artykułów spożywczych oraz 2 zestawy specjalistyczne do przewozu samochodów ciężarowych.

Obecnie firma stawia na ekologię , nowoczesność i innowacyjne rozwiązania , dysponuje ciągnikami siodłowymi  nie starszymi niż 2 lata , a zdecydowaną większość stanowią samochody z normą EURO 6, pojazdy te objęte są kontraktami obsługowo naprawczymi gwarantowanymi przez producentów na terenie całej Europy , dogodność ta ma zapewnić jakość i punktualność dostaw powierzonych nam ładunków . Samochody sprzężone są z cysternami wyposażonymi w systemy do rozładunku  pompą przy pomocy silnika  elektrycznego lub napędu hydraulicznego oraz za pomocą ciśnienia . Wszystkie cysterny mają możliwość załadunku jak i rozładunku w tzw. systemie ,,ground operated’’

W Grudniu 2014 roku firma WEKTA zakończyła realizację projektu ,,WZROST KONKURENCYJNOŚCI FIRMY POPRZEZ URUCHOMIENIE I WDROŻENIE INNOWACYJNEGO SYSTEMU MONITOROWANIA I ZARZĄDZANIA FLOTA POJAZDÓW’’ w ramach Regionalnego Programu Narodowa Strategia Spójności współfinansowanego przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego - Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007- 2013. Całkowita wartość projektu 1 173 420 ,00 PLN Wartość dofinansowania 429 204,60 PLN".

W Grudniu 2013 roku firma WEKTA zakończyła realizację projektu "Wzrost konkurencyjności firmy poprzez zakup nowych środków trwałych zwiększających zdolności i ilościowe i jakościowe świadczonych usług" w ramach Regionalnego Programu Narodowa Strategia Spójności współfinansowanego przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego - Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007-2013. Całkowita wartość projektu 4 190 090 PLN Wartość dofinansowania 1 499 846,15 PLN"

Posiadamy certyfikat systemu jakości ISO 9001:2000 / HACCP .

Naszym celem jest świadczyć usługi na poziomie wyższym niż tego klient oczekuje!

WEKTA Transport i Usługi

Choiński, Choiński, Chełstowski
Spółka Jawna

ul. Hibnera 47
10-604 Olsztyn

NIP: 739-010-19-06
EUR NIP: PL 7390101906
REGON: 510048561
KRS: 9882

telefon/fax: +48 (89) 533 76 69, +48 (89) 532 00 13
Tel.kom . +48 602 663 684
e-mail : wekta[_a_t_]wekta.pl

Planowanie transportu i obsługa klienta

Biuro

telefon:+48 (89) 533 76 69, e-mail: wekta[_a_t_]wekta.pl
telefon/fax:+48 (89) 532 0013

Steinberg Konrad

telefon:+48 602 663 684, e-mail: konrads[_a_t_]wekta.pl

Gizler Bogdan

telefon:+48 608 498 609, e-mail: gizlerb[_a_t_]wekta.pl

Paweł Styczeń

telefon:+48 600 060 434, e-mail : wekta[_a_t_]enet.pl

Obsługa techniczna taboru i transport pojazdów ciężarowych

Choiński Tomasz

telefon:+48 (89) 532 00 29, e-mail: tchoinski[_a_t_]enet.pl

Rafał Kruszewski

telefon:+48 602 628 064
e-mail : rafał.kruszewski[_a_t_]enet.pl

Marketing i sprzedaż usług

Chełstowski Czesław

telefon:+48 (89) 532 00 13, e-mail: czeslaw[_a_t_]wekta.pl